ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี:::Welcome To Banrai Hospital,Uthaithani:::