ข่าวแจ้งให้ทราบ

  • วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ขอเชิญคณะกรรมการโรควิกฤติ ประชุม ติดตามตวามก้าวหน้า แกนนำชุมชน คนรักหัวใจ ณ ห้องประชุม 2 โรงพยาบาลบ้านไร่
  • เวลา 14.00 - 16.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องฝังเข็ม
  • เวลา 13.30 - 17.00 น. ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านไร่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกุลละวณิชย์

ปฏิทินกิจกรรม

September 2014
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30