ประกาศรับสมัครงาน.jpg

newประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่เรื่อง รายชื่อผู้มีผู้ชนะการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
▶️ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 300 บาท
▶️ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา อัตราจ้างวันละ 300 บาท
📃รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันพ์ 2565
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก 
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก 
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
▶️ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 300 บาท
▶️ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 500 บาท
📃รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
▶️ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้างวันละ 300 บาท
▶️ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 380 บาท
▶️ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้างวันละ 500 บาท
▶️ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 500 บาท
▶️ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 500 บาท

📃รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
📋ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันอังคาร 30 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
▶️ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

▶️ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 
▶️ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 13,300 บาท
▶️ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 7,590 บาท
 
📃รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 - 10 กันยายน 2564(ในวันและเวลาราชการ)
📋สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2564

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
▶️ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 8,596 บาท
📃รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 - 18 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
📋ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
- ตำแหน่งหนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 320 บาท
- ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้างวันละ 320 บาท
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้างวันละ 500 บาท
- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 500 บาท

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ระกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง บสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ อัตราว่าง 2 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ระกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาลและพนักงานขับรถยนต์

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 -8 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครดัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจัางชั่วคราว (รายวัน)
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 360 บาท รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครดัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจัางชั่วคราว (รายวัน)
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 300 บาท รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งพนักงานบริการ
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 300 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินนอกงบประมาน ประเภทเงินบำรุง
-ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 8,146 บาท

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊ก

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊ก

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งพนักงานเปล
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊ก

ระกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาน ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊ก

ระกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธา


ระกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาน ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊ก

ระกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊ก

ระกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิขาการพัสดุ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊ก

ระกาศสำนักงานสาธารณสุขอุทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊ก

ระกาศสำนักงานสาธารณสุขอุทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โรงพยาบาลบ้านไร่
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊ก

ระกาศสำนักงานสาธารณสุขอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊ก

ระกาศโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวังหิน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  ด้านการนวดไทย โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวังหิน

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊ก

ระกาศโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลหูช้าง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ระกาศโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวังหิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  ด้านการนวดไทย โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวังหิน

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ระกาศโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลหูช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ระกาศโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวังหิน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  ด้านการนวดไทย
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ระกาศโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลหูช้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ขอให้ผู้มีรายชื่อ รายงานตัว ในวันพฤหัสบดี  ที่ 8 สิงหาคม 2562 

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม2562 
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งวันที่  19 - 25 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30- 16.30 น.เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ รายงานตัว ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com