ประกาศรับสมัครงาน 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางทันตกรรม 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

ประกาศผู้ชนะรายการอื่นๆ

   

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com