Black Ribbon
 
director
 นายแพทย์วิชาญ  แป้นทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ 
โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี - กลุ่มงานทันตกรรม - QR Code Friendly
joomla social share plugin

Visitors

00193533
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
All days
119
229
1143
190854
4296
7428
193533

IP: 54.83.81.52
2018-01-19 12:29

บุคลากรกลุ่มงานทันตกรรม

   
  นายธีรชัย  เพียรสิริรัตน์  
  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่   
  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม   
 ภัทราพร
นางสาวทองทิพย์  ทับทิม นางสาวภัทราพร  พึงปิติพรชัย  นางสาวบราลี  แดงมาก
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
     
 นางสาวพนิดา  จินตกสิกรรม นางสาวสมพร  โพธิ์งาม นางรติกร  แกว่นธัญกิจ 
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
  นิภาวรรณ
นางสาวธารารัตน์  คุ้มทวี   นางสาวนิภาวรรณ  เพ็งอุ่น
จพ.ทันตสาธารณสุข   นักวิชาการทันตสาธารณสุข
  สุพัตรา
นางสาวรัตนา   ธิมา  นางศศิธัญนิจ กุลธรสุขศิริชัย นางสาวสุพัตรา  แก้วเขียว
พนักงานช่วยเหลือคนไข้  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เกาะติดทุกข่าวสารและเหตุการณ์ในรอบวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง