เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อคลิก “Accept” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย

 

 

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

 
 word icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านไร่

 อัตราค่าบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านไร่ 

 แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาลบ้านไร่

 

 

 

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com