1.  ด้านการบริการจัดการ

2. ด้านบริการสุขภาพ

3. ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

5. ด้านความปลอดภัย

6. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

7. ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ

8. ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

9. ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

  

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com