เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อคลิก “Accept” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน

1.  ด้านการบริการจัดการ

2. ด้านบริการสุขภาพ

3. ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

5. ด้านความปลอดภัย (HS4)

6. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

7. ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ

8. ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

9. ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com