เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อคลิก “Accept” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย


อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย clickคลิ๊กที่นี่ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH clickคลิ๊กที่นี่

ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม clickคลิ๊กที่นี่

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน clickคลิ๊กที่นี่

ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2564 clickคลิ๊กที่นี่

คู่มือการขับเคลื่อนชมรทจริยธรรม ประจำปี 2566 clickคลิ๊กที่นี่

พระราชบัญญัติมาตฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 clickคลิ๊กที่นี่

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน clickคลิ๊กที่นี่

คำสั่ง ชมรมจริยธรรม.66 clickคลิ๊กที่นี่

แผนชมรมจริยธรรม.66 clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ clickคลิ๊กที่นี่

 

 

 

 


JSN Solid is designed by JoomlaShine.com