อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย clickคลิ๊กที่นี่ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH clickคลิ๊กที่นี่

ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม clickคลิ๊กที่นี่

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน clickคลิ๊กที่นี่

ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2564 clickคลิ๊กที่นี่

จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode clickคลิ๊กที่นี่

พระราชบัญญัติมาตฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 clickคลิ๊กที่นี่

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน clickคลิ๊กที่นี่

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com