เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อคลิก “Accept” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย

ประกาศรับสมัครงาน

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์


ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่
 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางทันตกรรม

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานบ้านและงานครัว

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

 
ประกาศผู้ชนะรายการอื่นๆ

 

ประกาศทำลายเอกสาร

   

  

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com