ตารางแสดง 5 อันดับสาเหตุการตาย ประเภทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2555

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ราย)

C798 Secondary malignant neoplasm of other specified sites 5
J159 Bacterial penumonia, unspeicfied 2
E110 NIDM With coma 1
K761 Chronic passive congestion of liver 1
I500 Congestive heart failure 1

ตารางแสดง 5 อันดับสาเหตุการตาย ประเภทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2556

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ราย)

C780 Secondary malignant neoplasm of lung 7
I500 Congestive heart failure 2
A160 Tuberculosis of lung, bacteriologically and histologically negative 1
J189 Pneumonia, unspecified 1
R571 Hypovolaemic shock 1

ตารางแสดง 5 อันดับสาเหตุการตาย ประเภทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2557

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ราย)

C780 Secondary malignant neoplasm of lung 6
A162 Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation 2
J159 Bacterial penumonia, unspeicfied 2
I219 Acute myocardial infarction,unspecified 1

ตารางแสดง 5 อันดับสาเหตุการตาย ประเภทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2558

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ราย)

K922 Other diseases of digestive system 2
D049 Carcinoma in situ of skin 1
C796 Secondary malignant neoplasm of other sites 1
C220 Malignant neoplasm of liver and intranhepatic bile ducts 1
J159 Bacterial pneumonia, not elsewhere classified 1

ที่มา : ฐานข้อมูล HosXp โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี