ตารางแสดง 10 อันดับสาเหตุการตาย ประเภทผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2555

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ราย)

I469 Cardica arrest, unspecified 17
R962 Sudden unexpected death syndrome 7
R99 Other ill-defined and unspecified causes of mortality 4
T751 Drowning and nonfatal submersion 2
T58 Toxic effect of carbon monoxide 2
S099 Unspecified injury of head 3
S3670 Injury of multiple intra-abdominal organs: without open wound into cavity 2
T909 Sequelae of unspecified injury of head 2
I219 Acute myocardial infarction,unspecified 2
I64 Stroke,not specified as haemorrhage or infarction 1

ตารางแสดง 10 อันดับสาเหตุการตาย ประเภทผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2556

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ราย)

I46 Cardiac arrest 18
R98 Unattended death 8
I219 Acute myocardial infarction,unspecified 7
T71 Asphyxiation 5
S2700 Traumatic pneumothorax: without open wound into thoracic cavity 4
S099 Unspecified injury of head 3
J960 Acute respiratory failure 2
S009 Superficial injury of head, part unspecified 2
S0211 Fracture of base of skull: open 4

ตารางแสดง 10 อันดับสาเหตุการตาย ประเภทผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2557

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ราย)

I469 Cardica arrest, unspecified 17
R962 Sudden unexpected death syndrome 7
R99 Other ill-defined and unspecified causes of mortality 4
T751 Drowning and nonfatal submersion 2
T58 Toxic effect of carbon monoxide 2
S099 Unspecified injury of head 3
S3670 Injury of multiple intra-abdominal organs: without open wound into cavity 2
T909 Sequelae of unspecified injury of head 2
I219 Acute myocardial infarction,unspecified 2
I64 Stroke,not specified as haemorrhage or infarction 1

ตารางแสดง 10 อันดับสาเหตุการตาย ประเภทผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2558

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ราย)

R99 Other ill-defined and unspecified causes of mortality 8
R98 Unattended death 6
I469 Cardica arrest, unspecified 4
S099 Unspecified injury of head 3
R572 Septic shock 3
A419 Septicaemia, unspecified (Septic  Shock) 2
I460 Cardiac arrest with successful resuscitation 2
T71 Asphyxiation 2
I461 Sudden cardiac death, so described 2
I219 Acute myocardial infarction,unspecified 2

ที่มา : ฐานข้อมูล HosXp โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี