คู่มือต่างๆ

 

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2564   clickคลิ๊กที่นี่

นโยบายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบ HOSxP   clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่งคงปลอดภันด้านสารสนเทศ clickคลิ๊กที่นี่

คู่มือการปฏิบัติงาน clickคลิ๊กที่นี่

แบบขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลบ้านไร่ clickคลิ๊กที่นี่

คู่มือ ขั้นตอนการยกเลิกใบแจ้งหนี้ clickคลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มขออนุญาตดูกล้องวงจรปิดรพ.บ้านไร่  clickคลิ๊กที่นี่

comments