ตารางการให้บริการและคลินิกพิเศษ  โรงพยาบาลบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 
วัน/เวลา เช้า (เวลา 08.30 น.-12.00 น.) เย็น (เวลา 13.00 น. - 16.30 น.)
จันทร์ ตรวจโรคทั่วไป  บริการทันตกรรม และคลินิกวัณโรค ตรวจโรคทั่วไป  บริการทันตกรรม และคลินิกยาเสพติด
อังคาร ตรวจโรคทั่วไป บริการทันตกรรม คลินิกเบาหวาน
ตรวจมะเร็งปากมดลูก และวางแผนครอบครัว
ตรวจโรคทั่วไป และบริการทันตกรรม 
พุธ ตรวจโรคทั่วไป บริการทันตกรรม คลินิกความดันโลหิตสูง
ฝากครรภ์รายเก่า
ตรวจโรคทั่วไป และบริการทันตกรรม 
พฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป บริการทันตกรรม คลินิกสุขภาพเด็กดี ตรวจโรคทั่วไป และบริการทันตกรรม 
ศุกร์ ตรวจโรคทั่วไปบริการทันตกรรม ฝากครรภ์รายใหม่ ตรวจโรคทั่วไป
มีบริการนวดตัว นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น.-20.30 น.
เพื่อความสะดวกกรุณาโทร.ติดต่อล่วงหน้า
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5653-9000 ต่อ 126 

 ขั้นตอนบริการสำหรับผู้ป่วยทั่วไป

1.ยื่นบัตรประชาชน / บัตรทอง / บัตรโรงพยาบาลที่จุดคัดกรองผู้ป่วยนอก
2.วัดอุณหภูมิ / วัดความดันโลหิต / ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง
3.ซักประวัติ สอบถามอาการ ประวัติการแพ้ยาหรือโรคประจำตัวผู้ป่วย
4.รอเรียกชื่อเข้าพบแพทย์ตามคิว
5.หากแพทย์ให้ตรวจโรค, ตรวจปัสสาวะ, เอ็กซเรย์ ฯลฯ (ติดต่อพยาบาลหน้าห้องตรวจ)
6.ยื่นใบสั่งยา รอรับยา

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน สายด่วน โทร.1669 หรือ 0-5653-9539

ขั้นตอนบริการสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

ยึดหลักความจำเป็นเร่งด่วนดังนี้

ลำดับที่ 1 ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก คือผู้ป่วยที่หากไม่ช่วยเหลือทันทีจะตายหรือพิการอย่งถาวรภายในไม่กี่วินาที
ลำดับที่ 2 ผู้ป่วยฉุกเฉิน คือผู้ป่วยที่ต้องช่วยเหลือในลำดับรองลงมาจะมีอันตรายภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
ลำดับที่ 3 ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน คือผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาธรรมดาไม่เร่งด่วน

ข้อกำหนดบริการห้องฉุกเฉิน

1. ผู้ป่วยฉุกเฉินมากอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันที
2. ผู้ป่วยและญาติจะได้รับทราบผลการตรวจรักษาและคำแนะนำที่จำเป็นเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
3. ผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาทั่วไปจะได้รับการตรวจรักษาตามลำดับ ก่อน - หลัง

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com