ประกาศรับสมัครงาน.jpg

 

newระกาศโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวังหิน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  ด้านการนวดไทย
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

newระกาศโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลหูช้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ขอให้ผู้มีรายชื่อ รายงานตัว ในวันพฤหัสบดี  ที่ 8 สิงหาคม 2562 

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม2562 
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งวันที่  19 - 25 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30- 16.30 น.เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ รายงานตัว ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่