คู่มือต่างๆ

 

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่งคงปลอดภันด้านสารสนเทศ clickคลิ๊กที่นี่

คู่มือการปฏิบัติงาน clickคลิ๊กที่นี่

แบบขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลบ้านไร่ clickคลิ๊กที่นี่

คู่มือ ขั้นตอนการยกเลิกใบแจ้งหนี้ clickคลิ๊กที่นี่