รูปภาพ1.png  รูปภาพ2.png

 

 

-  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย  clickคลิ๊กที่นี่ 

-  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH clickคลิ๊กที่นี่

- ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม clickคลิ๊กที่นี่

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน clickคลิ๊กที่นี่

- ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560 clickคลิ๊กที่นี่

- จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode clickคลิ๊กที่นี่

  

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com